Εγγραφή και πρόσβαση στην online εφαρμογή

ΜΕΤΡΟ11 του ΠΑΑ 2014-2020 (Βιολογικά)


Εγγραφή

  • Για εγγραφή δικαιούχου στην εφαρμογή ΜΕΤΡΟ11 του ΠΑΑ 2014-2020 (Βιολογικά) πιέστε Εγγραφή
  • Οι οδηγίες εγγραφής στην εφαρμογή είναι διαθέσιμες εδώ.

Χρήση

  • Για άμεση χρήση της εφαρμογής ΜΕΤΡΟ11 του ΠΑΑ 2014-2020 (Βιολογικά), πιέστε Χρήση
  • Για την σωστή λειτουργία της εφαρμογής, είναι απαραίτητη η χρήση μοντέρνου πλοηγού διαδικτύου. Συνιστούμε την χρήση του Firefox, που εγκαθίσταται εντελώς δωρεάν από εδώ.
  • Το εγχειρίδιο χρήσης της εφαρμογής ΜΕΤΡΟ11 του ΠΑΑ 2014-2020 (Βιολογικά) είναι διαθέσιμο εδώ .

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

  • Για αλλαγή του κωδικού πρόσβασης στην εφαρμογή ΜΕΤΡΟ11 του ΠΑΑ 2014-2020 (Βιολογικά) (π.χ. σε περίπτωση απώλειας του) πιέστε Αλλαγή κωδικού
  • Οι οδηγίες αλλαγής του κωδικού πρόσβασης είναι διαθέσιμες εδώ.